Pravidla pro zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře dovolujete naší firmě využívat poskytnuté osobní údaje v naší databázi pro zpětné kontaktování po dobu jednoho roku. Vše podléhá příslušnému zákonu a týká se pouze společnosti CetlCargo.

Vaše práva

Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a kdykoliv máte právo tento souhlas písemně odvolat. Stačí odeslat žádost na naši adresu.

Zároveň máte právo na následující:
Informaci o zpracování svých osobních údajů
Vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů
Právo požadovat přijetí opatření k nápravě, především provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů
Opravu nepřesných osobních údajůVýmaz osobních údajů
Omezení zpracovávání osobních údajů
Přenositelnost údajů jinému správci

Tím, že odešlete formulář, souhlasíte se zpracováním podle zmíněných pravidel.

Právně

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „Nařízení“) společností CETL Cargo s.r.o., IČO: 28821742, se sídlem Nádražní 1703, 539 01 Hlinsko, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CETL Cargo či zařazení do databáze uchazečů CETL Cargo na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CETL Cargo. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CETL Cargo o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CETL Cargo jsou přísně důvěrné. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel.